مقالات آموزش تجهیزات پزشکی

۱۸ بهمن ۱۳۹۴
dd

تعمیر و عیب یابی انکوباتور

تعمیر و عیب یابی انکوباتور
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
(ECG)

تعمیر و عیب یابی الکتروکاردیوگراف(ECG)

الکتروکاردیو گراف   مقدمه همانطور که می دانیم عضلات قلب برای ایجاد انقباض و انبساط لازم جهت پمپ نمودن خون به نقاط مختلف بدن و یا […]