رزومه مدیر شرکت


1- لیسانس مهندسی مکانیک 1383
2- فوق لیسانس مهندسی پزشکی-بیوالکتریک 1387
3- عضو رسمی سازمان نظام مهندسی
4- مدرس دانشگاه

photo_2016-04-07_08-36-54

photo_2016-04-07_08-37-07

photo_2016-04-07_08-24-01

photo_2016-04-07_08-24-32

photo_2016-04-07_08-36-42

photo_2016-04-07_08-37-19