ثبت نام دوره های آموزشی

دوره آموزشی:

تماس

با ۰۹۱۵۵۱۵۰۷۲۲

۰۵۱۳۷۲۷۶۴۰۷
آدرس ما بلوار سازمان آب. بلوار قاضی طباطبایی ۴ انتهای قاضی ۴
سمت چپ پلاک ۴۲. ساختمان نمای رومی سفید. طبقه همکف.شرکت سینا طب رضوی