ارزشیابی بیمارستانی و اعتبار بخشی دستگاه الکتروکاردیوگراف

.

دستگاه لارنگوسوپ

لارنگوسکوپ از دو کلمه laryng(حنجره) و scope(نمایش) تشکیل شده است. وسیله ای برای دیدن حنجره است و به عبور یک لوله تراشه از نای کمک می‌کند. این وسیله از یک دسته که دارای باتری است و یک تیغه که دارای لامپ نور است، تشکیل شده است. هنگامی که تیغه باز شده و برای استفاده در محل قفل می‌شود، چراغ روشن می‌گردد.

تیغه از یک بدنه استیل زنگ نزن تشکیل شده است که توسط لوله حاوی فیبر نوری نور دریافت شده از بدنه را به نوک تیغه منتقل می‌کند. هندل دستگاه شامل لامپ و قسمت نگه دارنده تیغه، بدنه و درپوش انتهایی هندل می باشد.

شکل ۳۰-هندل و تیغه لارنگوسکوپ

انواع لارنگوسکوپ:

۱) لارنگوسکوپ استاندارد: در این نوع چراغ روی تیغه قرار دارد. این نوع قرار گیری باعث غیر قابل اتوکلاو شدن آن می‌گردد. چون وجود اتصالات الکتریکی حساس به حرارت می باشد. شکل زیر نمونه لارنگوسکوپ استاندارد را نشان می دهد.

شکل ۳۱-تیغه لارنگوسکوپ استاندارد

 

۲) لارنگوسکوپ فایبراپتیک: لامپ روی هندل قرار دارد و نور تولید شده توسط فیبرهای نوری که روی تیغه قرار دارند به نوک تیغه متصل می‌شود. قسمت الکتریکی روی تیغه مشاهده نمی شود و این باعث می شود بتوان تیغه دستگاه را اتوکلاو نمود. شکل زیر را ببینید.

شکل ۳۲-تیغه لارنگوسکوپ فایبر اپتیک

 

تیغه ها نیز از نظر شکل به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱) تیغه های منحنی یا ایمک (macintosh)

شکل ۳۳-تیغه منحنی

۲) تیغه های صاف یا میلر (miller): در دو سایز ۰و۰۰ مخصوص اطفال استفاده می‌شود.

شکل ۳۴-تیغه صاف

 

هندل ها در سایزهای مختلفی ساخته می‌شوند، ترجیحا از هندل سایز کوچکتر برای تیغه های صاف استفاده می‌شود برای اینکه به حنجره کودک یا نوزاد کمتر آسیب برساند.

*در قسمت درپوش دستگاه فنری وجود دارد که این فنر به منظور فشردن باتری ها درون بدنه هندل و برقراری اتصال الکتریکی منفی باتری است، این اتصال قطب منفی باتری به بدنه هندل متصل شده و در نهایت اتصال بدنه کاتریج حاوی لامپ را فراهم می‌کند. همچنین قسمت انتهایی کاتریج به قطب مثبت باتری متصل می‌شود.

شکل ۳۵-بخش فنری درپوش هندل

شکل ۳۶-کاتریج

ساختار کاتریج: درپوش محافظ لامپ، لامپ، فنر داخلی آن که منظور اتصال پین مثبت باتری و لامپ استفاده می‌شود.

خرابی ها و تعمیرات لارنگوسکوپ

۱) لامپ دستگاه روشن نمی شود:

تیغه دستگاه را باز کرده، سپس قسمت بالایی بدنه را فشار داده و کاتریج حاوی لامپ را خارج می‌نماییم. درپوش کارتیج را با پیچاندن خارج می‌نمائیم و لامپ را خارج می‌کنیم.

الف) برای اطمینان از صحت عملکرد لامپ آن را با منبع تغذیه که روی ۳ ولت قرار داده، تست می‌کنیم. پروب مشکی منبع تغذیه را به بدنه و پروب قرمز را به قسمت انتهایی لامپ که مثبت است اتصال می‌دهیم. در صورت روشن شدن لامپ سالم است. در غیر این صورت بایستی لامپ تعویض شود.

شکل ۳۷-تست لامپ لارنگوسکوپ

 

ب) گاهی ممکن است یکی از علت روشن نشدن لامپ این است که قسمت برنجی لامپ رسوب گرفته باشد، بنابراین ابتدا با یک سمباده نرم قسمت برنجی آن را رسوب زدایی نموده سپس با منبع تغذیه لامپ را تست می‌کنیم.

شکل ۳۸-رسوب زدایی لامپ با سمباده

ج) ممکن است خود لامپ سالم باشد ولی اتصالات و فنری که داخل کاتریج است به درستی کار نکند، در واقع انتقال مثبت- منفی را به درستی انجام ندهد؛ بنابراین کاتریج را تست می‌کنیم. پروب مشکی منبع را به بدنه کاتریج و پروب قرمز را به قسمت انتهایی آن گرفته و فشار می‌دهیم (تا فنر اتصالات لازم را برقرار نماید.)

شکل ۳۹-تست کاتریج

در این حالت کاتریج سالم است. ولی اگر اطمینان حاصل کردیم که لامپ سالم است و پس از تست کاتریج روشن نشد متوجه می‌شویم که فنر داخلی کاتریج قابلیت کانکشن بودن خود را از دست داده است. پس باید کاتریج کاملا تعویض شود.

۲) در لارنگوسکوپ استاندارد که لامپ روی تیغه قرار دارد، پس از چک کردن و اطمینان از سالم بودن لامپ با استفاده از منبع تغذیه، تیغه آن را چک می‌نمائیم. قسمت منفی تیغه بدنه آن و قسمت مثبت آن که اتصال دهنده باتری با لامپ است، پین انتهایی آن را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین با منبع تغذیه ۳ ولتی تیغه را چک می‌نماییم که در صورت سالم بودن لامپ روشن می‌شود.

شکل ۴۰-چک کردن تیغه لارنگوسکوپ

۳) در لارنگوسکوپ استاندارد برای اطمینان حاصل کردن از هندل دستگاه و اتصالات آن، دو باتری ۱.۵ ولتی را داخل آن قرار داده سپس با مولتی متر ولتاژ آن را می‌گیریم که باید حدود ۳ ولت باشد.

شکل ۴۱-چک کردن هندل لارنگوسکوپ

موارد نگهداری دستگاه:

۱) اگر از دستگاه استفاده نمی کنید حتما باتری را از داخل آن خارج نمائید زیرا باتری ها در اثر گرما رسوب و باد می‌کنند و به راحتی از دستگاه خارج نمی شوند.

۲) حتما از باتری های استاندارد و ترجیحا از مارک آلکالاین که درصد رسوب دهی آنها کمتر است استفاده نمائید. از ۲ باتری ۱.۵ ولتی استفاده می‌نمائیم.

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

آموزش تعمیر و عیب یابی لارنگوسکوپ

. دستگاه لارنگوسوپ لارنگوسکوپ از دو کلمه laryng(حنجره) و scope(نمایش) تشکیل شده است. وسیله ای برای دیدن حنجره است و به عبور یک لوله تراشه از […]